Anja Machielse is 24-10-2017 gastspreker in de vergadering

Anja Machielse is 24-10-2017 gastspreker in de vergadering van de Adviesraad. De overheid gaat ervan uit dat burgers onafhankelijke en autonome wezens zijn die zichzelf kunnen redden en zelfstandig kunnen functioneren. Politieke keuzes zijn gericht op dit type burger, ook in het ouderenbeleid. De hulp die aan ouderen wordt geboden, is ger... Lees dit artikel »

Inschrijven nieuwsbrief


Als u hier uw e-mail adres invult, dan wordt u op de hoogte gehouden over wat wij doen! U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven.

Openbare vergadering ASDGO

24 oktober 2017 · 19:30 uur

Agenda vergadering Adviesraad d.d. 24-10-2017 Aanvang 19.30 Raadszaal Rondeel 1. Opening 2. Gastspreker; Anja Machielse, meer lezen over Anja klik hier! 3. Vaststelling agenda 4. Mededelingen: Reactie gemeente ontslag R.de Haan 5. Ingekomen/Uitgaande stukken: zie... Bekijk vergadering »

Over de Adviesraad

De primaire doelstelling van de adviesraad is om het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over zaken die het sociale domein aangaan. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervaring)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De Adviesraad bestudeert de (ontwerp) beleidsplannen van de gemeente op het gebied van het sociaal domein en geeft hierop haar visie. Zij volgt de werkwijze van de gemeente kritisch en geeft zo nodig een ongevraagd advies af. Verder houdt zij nauw contact met de mensen welke afhankelijk zijn van de wetgeving die valt onder het sociaal domein. De ASDGO behartig geen individuele belangen.


Lees meer »